AKTUÁLNE INFORMÁCIEREFERENDUM

sobota 21. januára 2023


Informácie pre voličaVyužitie dotácií BBSK 2020

Využitie dotácií BBSK 2021Zmluva o pokytnutí sponzorského príspevku
KRÍZOVÉ NARIADENIA A OPATRENIA

PRE OBČANOV OBCE LÚČKY

INFORMÁCIE

Výpočet miery triedenia 2021
Výpočet miery triedenia 2020
VO - riešenie havarijného stavu
Výzva - navrátenie užívacích práv
Výzva - navrátenie užívacích práv

ZOZNAM

Výpočet miery triedenia 2019
Výpočet miery triedenia 2018
Info 1 2020
Info 2 2019
Info 1 2019


PHSR

Program ekonomického rozvoja
Dotazník PHSR - malý
Dotazník PHSR - veľký
Miera nezamestnanosti


VOĽBY 2020

Voľby do NRSR - Informácie pre voliča.pdf


Autobusové spojenie zo zastávky Lúčky - horný koniec :

Smer Kremnica - autobusová stanica:

05,53a  06,40x  7,23a  07,24c  08,38x  13,09x  13,53a  15,30x  16,40a  17,25x   21,23x

Smer Kremnica – horná nemocnica:

04,.54 xm    14,08 c

Smer Kopernica – autobusová obrátka:

06,22 x  07,02c  07,02a  08,09x  12,09x  12,52a  13,53c  14,57x  15,07a  16,53x  19,06   22,32x

Vysvetlivky: x  - spoj premáva v pracovné dni

                      a  - spoj premáva v sobotu a v nedeľu 24.12., 25.12., 26.12., 1.1., 21.3.  

                      c  - spoj premáva len v dňoch školského vyučovania

                      m  - možnosť prestupu na vlakové spojenieOtváracie hodiny predajne Jednota :

Pondelok         zatvorené

Utorok             6,30 hod.-12,30 hod.              13,00 hod.-16,00 hod.

Streda              6,30 hod.-12,30 hod.              14,30 hod.-17,15 hod.

Štvrtok            6,30 hod.-12,30 hod.              13,00 hod.-16,00 hod.

Piatok              6,30 hod.-12,30 hod.              14,15 hod.-17,15 hod.

Sobota             6,30 hod.-10,30 hod.

Dôležité telefónne čísla :

Hasičská a záchranná služba 112 (150)
Polícia 112 (158)
Mestská polícia Kremnica 158, 6742 839
Záchranná zdravotnícka služba - Kremnica 112, 0911 444 714
Poruchy – Žiar nad Hronom : - voda 6725 790-91
                                         - elektrina 0850 111 468
                                         - plyn 6732 252 , 5522 120
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya – operátor 6742 141-5
Nemocnica s poliklinikou Žiar nad Hronom – vrátnica 6709 102
Slovenská pošta, š.p., pobočka Kremnica 6742 001
Úrad práce soc. vecí a rodiny 6742 100
Informácie o telefónnych číslach 1181

Ochrana osobných údajov


Cesta - BITUNOVA Cesta - BITUNOVA Cesta - BITUNOVA Cesta - BITUNOVA
Úvodný text Mzdy a personalistika Správa registratúry Účtovné doklady
Cesta - BITUNOVA Cesta - BITUNOVA Cesta - BITUNOVA Cesta - BITUNOVA
Ohlasovanie protispoloč. činnosti Zverejňovanie zmlúv a objednávok Evidencia obyvateľstva Správa registratúry
Cesta - BITUNOVA Cesta - BITUNOVA Cesta - BITUNOVA Cesta - BITUNOVA
Stavebný úrad Správa daní a poplatkov Propagácia Pomoc v hmotnej núdzi
Cesta - BITUNOVA Cesta - BITUNOVA Cesta - BITUNOVA Cesta - BITUNOVA
Správne konanie Evidencia súkromne hospodáriacich roľníkov Hospodárska mobilizácia Žiadosti podla infozákona
Cesta - BITUNOVA Cesta - BITUNOVA
Overovanie podpisov a listín Kataster Vzorec na triedenie komunálneho odpadu

Hlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2011.