História obce Lúčky


Stará banícka obec Lúčky sa rozprestiera západne od mesta Kremnice, v doline Lúčanského potoka pod vrchom Jarabica. 1. písomná zbierka pochádza z roku 1429 (villa sancti Joannis, Hannushaw), keď ju kúpila Kremnica od banskej komory. V r. 1450 tu žilo okolo 600 obyvateľov, väčšinou nemeckého pôvodu, z toho asi 230 baníkov. Zač. 19. storočia sa obec spomína už ako Lúčka a má 74 domov a takmer 800 obyvateľov, ktorí sa okrem poľnohospodárstva zaoberali prevažne baníctvom. Z tohto obdobia sa zachovali aj banícke domy s typickými pavlačami. V r. 1893 bola v obci založená Štátna čipkárska dielňa, ktorej budova sa zachovala a je vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Čipky sa tu paličkovali až do konca II. svetovej vojny, kedy bolo nemecké obyvateľstvo vysídlené a z pôvodných obyvateľov zostalo v obci asi 5 perc. Cennou historickou a architektonickou pamiatkou je neskorogotický Kostol sv. Mikuláša z r. 1487. Situovaný je v strede opevneného areálu uprostred obce. Fara je z r. 1810 a v súčasnosti je tam zriadené Sociálno-vzdelávacie centrum pre nepočujúcich s kapacitou 50 lôžok, možnosťou ubytovania a stravovania. V r. 1823 bol postavený evanjelický kostol v klasicistickom slohu, neskôr, v 19.storočí bol zmodernizovaný. Medzi pozoruhodné pamiatky obce patrí aj baroková Pieta a neogotická prícestná kaplnka z konca 19. storočia.

RÍMSKO-KATOLÍCKY KOSTOL V LÚČKACH

Cennou architektonickou pamiatkou v našej obci je rímsko-katolícky kostol. Chrám bol postavený v roku 1487 a je zasvätený sv. Mikulášovi. Situovaný je v strede opevneného areálu uprostred obce. Oltárna časť je tradične orientovaná na východ. Ide o jednoloďovú 12 metrov dlhú a 10 metrov širokú stavbu. Kostol má viaceré architektonické prvky, napríklad oltárna časť je presvetlená tromi gotickými oknami, gotické sú aj vstupné portály. Sú kamenné, pričom južný portál má bohatšiu výzdobu, kým západný je jednoduchší. Veľmi racionálna je konštrukcia jednoloďovej klenby kostola, ktorá má vo vrchole skrížené kamenné svorníky – východný s motívom kvetu, západný s datovaním neogotických úprav z roku 1931. Pri reštaurovaní v 30. rokoch minulého storočia bol vybudovaný v chráme aj chór, ktorý nesú liatinové stĺpiky. Jeho kazetová výzdoba, organ, kazateľnica, ale aj hlavný oltár zasvätený sv. Mikulášovi je v neogotickom štýle. V okolí kostola je cintorín so zaujímavými železnými krížmi.

Hlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2011.