Samospráva obce

Voľby do orgánov

samosprávy 13.4.2019

Oznámenie o počte poslancov

Počet obyvateľov ku dňu volieb

Hlasovací lístok - poslanci

Právo voliť

Dotazník

Starosta

Vladimír ZÁVADSKÝ

Zoznam poslancov


Anita Zajaková
Miroslav Bobek
Branislav Novotný
Zajak František


Ing.Ivan Králik hlavný kontrolór obce

Úradné hodiny

                   starosta obce                           ekonómka obce
               Vladimír ZÁVADSKÝ                  Mgr. Daniela Bednářová

Pondelok:   od 7.00 do 14.30 hod.             od 8.00 do 15.30 hod.

Utorok:       od 7.00 do 14.30 hod.             od 8.00 do 15.30 hod.

Streda:       od 7.00 do 14.30 hod.             od  8.00 do 15.30 hod.

Štvrtok:      od 7.00 do 14.30 hod.             od  8.00 do 15.30 hod.

Piatok:       od 7.00 do 14.30 hod.             nestránkový deň

Rokovací poriadok

Zápisnice

Zápisnica 1 19.01.2011 Zápisnica 2 27.01.2011 Zápisnica 3 10.03.2011 Zápisnica 4 27.04.2011 Zápisnica 5 25.05.2011
Zápisnica 6 18.08.2011 Zápisnica 7 25.10.2011 Zápisnica 8 12.12.2011 Zápisnica 1 9.02.2012 Zápisnica 2 19.04.2012
Zápisnica 4 11.09.2012 Zápisnica 5 13.11.2012 Zápisnica 1 28.01.2014 Zápisnica 2 30.04.2014 Zápisnica 3 08.07.2014
Zápisnica 4 26.09.2014 Zápisnica 1 02.12.2014 - Ustanovujúce zastupiteľstvo Výročná správa 2014 Zápisnica 1 30.01.2015 Zápisnica 2 10.04.2015
Zápisnica 3 04.07.2015 Zápisnica 4 13.10.2015 Zápisnica 5 03.12.2015 Zápisnica 1 10.03.2016 Zápisnica 2 16.06.2016
Zápisnica 3 25.08.2016 Zápisnica 4 29.09.2016 Zápisnica 5 25.11.2016 Zápisnica 1 31.01.2019 Zápisnica 2 28.02.2019

Občasník

Hlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2011.