Samospráva obce

Dotazník

Starosta

Vladimír ZÁVADSKÝ

Zoznam poslancov

Anita Zajaková
Miroslav Bobek
Adriana Poliaková
Igor Michalka
Maroš Kantor

Ing.Ivan Králik hlavný kontrolór obce

Úradné hodiny

                   starosta obce                           ekonómka obce
               Vladimír ZÁVADSKÝ                  Mgr. Daniela Bednářová

Pondelok:   od 7.00 do 13.00 hod.             od 8.00 do 15.00 hod.

Utorok:       od 7.00 do 13.00 hod.             od 8.00 do 15.00 hod.

Streda:       od 7.00 do 13.00 hod.             od  8.00 do 15.00 hod.

Štvrtok:      od 7.00 do 13.00 hod.             od  8.00 do 15.00 hod.

Piatok:       od 7.00 do 13.00 hod.             nestránkový deň

Rokovací poriadok

Zápisnice

Zápisnica 1 19.01.2011 Zápisnica 2 27.01.2011 Zápisnica 3 10.03.2011 Zápisnica 4 27.04.2011 Zápisnica 5 25.05.2011
Zápisnica 6 18.08.2011 Zápisnica 7 25.10.2011 Zápisnica 8 12.12.2011 Zápisnica 1 9.02.2012 Zápisnica 2 19.04.2012
Zápisnica 4 11.09.2012 Zápisnica 5 13.11.2012 Zápisnica 1 28.01.2014 Zápisnica 2 30.04.2014 Zápisnica 3 08.07.2014
Zápisnica 4 26.09.2014 Zápisnica 1 02.12.2014 - Ustanovujúce zastupitežstvo Výročná správa 2014 Zápisnica 1 30.01.2015 Zápisnica 2 10.04.2015
Zápisnica 3 04.07.2015 Zápisnica 4 13.10.2015 Zápisnica 5 03.12.2015 Zápisnica 1 10.03.2016 Zápisnica 2 16.06.2016
Zápisnica 3 25.08.2016 Zápisnica 4 29.09.2016 Zápisnica 5 25.11.2016 Zápisnica 1 31.01.2019 Zápisnica 2 28.02.2019
Zápisnica 1 15.03.2017 Zápisnica 2 29.06.2017 Zápisnica 3 29.09.2017 Zápisnica 4 08.12.2017 Zápisnica 1 30.01.2018
Zápisnica 2 07.04.2018 Zápisnica 3 12.07.2018 Zápisnica 4 27.09.2018 Zápisnica 5 30.05.2019 Zápisnica 6 30.08.2019
Zápisnica 7 10.10.2019 Zápisnica 8 28.11.2019 Zápisnica 1 26.03.2020 Zápisnica 2 14.05.2020 Zápisnica 3 18.06.2020
Zápisnica 4 24.09.2020 Zápisnica 5 09.11.2020 Zápisnica 6 22.12.2020 Zápisnica 1 29.03.2021 Zápisnica 2 27.05.2021
Zápisnica 3 29.07.2021 Zápisnica 4 08.10.2021 Zápisnica 5 27.10.2021 Zápisnica 6 30.12.2021 Zápisnica 1 17.03.2022
Zápisnica 2 28.04.2022 Zápisnica 3 20.07.2022 Zápisnica 4 03.10.2022 Zápisnica 5 05.12.2022 Zápisnica 6 20.12.2022
Zápisnica 1 28.02.2023 Zápisnica 2 11.05.2023 Zápisnica 3 10.08.2023 Zápisnica 4 29.10.2023 Zápisnica 5 19.12.2023

Občasník

Hlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2011.