Samospráva obce

Komunálne voľby 2018

Menovanie zapisovateľa

Oznámenie o počte poslancov

Počet obyvateľov ku dňu volieb

Hlasovací lístok - starosta

Hlasovací lístok - poslanci

Dotazník

Starosta

František Zajak 0915 221 427

Zoznam poslancov

Terézia Pittnerová - zástupca starostu
Adam Kubašiak
Michal Kubašiak
Bc.Júlia Pittnerová
Vladimír Horvát
Ing.Ivan Králik hlavný kontrolór obce

Úradné hodiny

                   starosta obce                           ekonómka obce
               František  ZAJAK                       Mgr. Daniela Bednářová

Pondelok:   od 7.00 do 14.30 hod.             od 8.00 do 15.30 hod.

Utorok:       od 7.00 do 14.30 hod.             od 8.00 do 15.30 hod.

Streda:       od 7.00 do 14.30 hod.             od  8.00 do 15.30 hod.

Štvrtok:      od 7.00 do 14.30 hod.             od  8.00 do 15.30 hod.

Piatok:       od 7.00 do 14.30 hod.             nestránkový deň

Rokovací poriadok

Zápisnice

Zápisnica 1 19.01.2011 Zápisnica 2 27.01.2011 Zápisnica 3 10.03.2011 Zápisnica 4 27.04.2011 Zápisnica 5 25.05.2011
Zápisnica 6 18.08.2011 Zápisnica 7 25.10.2011 Zápisnica 8 12.12.2011 Zápisnica 1 9.02.2012 Zápisnica 2 19.04.2012
Zápisnica 4 11.09.2012 Zápisnica 5 13.11.2012 Zápisnica 1 28.01.2014 Zápisnica 2 30.04.2014 Zápisnica 3 08.07.2014
Zápisnica 4 26.09.2014 Zápisnica 1 02.12.2014 - Ustanovujúce zastupiteľstvo Výročná správa 2014 Zápisnica 1 30.01.2015 Zápisnica 2 10.04.2015
Zápisnica 3 04.07.2015 Zápisnica 4 13.10.2015 Zápisnica 5 03.12.2015 Zápisnica 1 10.03.2016 Zápisnica 2 16.06.2016
Zápisnica 3 25.08.2016 Zápisnica 4 29.09.2016 Zápisnica 5 25.11.2016

Občasník

Hlavná stránka | CD Computer Design © Copyright 2011.